• درباره مجمع

    پس از پيروزى انقلاب اسلامى در ايران و ايجاد يک حکومت اسلامى توسط بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران حضرت امام خمينى(ره)، زمينه‌ساز گسترش اين تلاش در ميان مسلمانان گرديد. طرح شعار وحدت و اهتمام ويژه امام راحل به اين انديشه راهبردى در قانون اساسى جمهورى اسلامى تبلور يافت؛ آنجا که بيان مى گردد پيروان مذاهب اسلامى از آزادى کامل در پايبند...

    ادامه مطلب