تاسيس مرکز
۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۰۳:۳۰ 5341

تاسيس مرکز

بسم الله الرحمن الرحيم

پیشرفت های پرشتاب علمی، وتحولات شگفت انگیز فن آوری، همه اندیشمندان و شیفتگان دانش و معرفت را واداشته است تا به منظور همراهی و همگامی با وقایع و رخدادهای روز و در راستای اطلاع رسانی درست ورویارویی با اندیشه های منحرف و اطلاعات نادرستی که برخی از سایت ها و کانال های ماهواره ای در اینجا وآنجا پخش می کنند، از اینترنت و شبکه های مرتبط با آن استفاده نمایند.

نظر به اهمیت این بخش از فعالیت های فرهنگی، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، برای نخستین بار در سال 2001 میلادی اقدام به طراحی سایت اینترنتی به نشانی:

www.taghrib.org

و تأسیس مرکز شبکه اطلاع رسانی مجمع نمود، که تا کنون مطالب فراوانی در عرصه تقریب مذاهب اسلامی ارائه داده است.

این مرکز دارای چهار بخش عمده برای تحقّق وحدت امت اسلام، و تقریب مذاهب اسلامی است که عبارتند از:

بخش اول : فعالیتهای پایگاه اطلاع رسانی.

بخش دوم : نرم افزار گوشی های هوشمند و تبلت ها.

بخش سوم : محصولات مرکز اطلاع رسانی.

بخش چهارم : تهیه وتنظیم کتابخانه صوتی وتصویری.