۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱۰:۴۱ 859

دکتر سمیر سلیمان

تهران ـ ربيع الاول 1432 هجری مصادف با بهمن ماه 1389 شمسی