۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ۱۱:۳۹ 1896

استاد مولوی محبی

تهران ـ ربیع الاول 1413 هجری مصادف با شهریور ماه 1371 شمسی