مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۱۴:۳۴ 67

ادای احترام دبیرکل مجمع تقریب به یادمان شهیدان سلیمانی و المهندس در فرودگاه بغداد

ادای احترام دبیرکل مجمع تقریب به یادمان شهیدان سلیمانی و المهندس در فرودگاه بغداد

۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۱۴:۳۴ 75

بازدید حجت الاسلام والمسلمین شهریاری از ساختمان مجمع تقریب در کشور عراق

حجت السلام والمسلمین شهریاری دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی با حضور در دفتر مجمع تقریب مذاهب اسلامی در بغداد ضمن استماع گزارش حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم الجابری نماینده مجمع تقریب در عراق از زحمات ایشان تشکر و قدردانی کردند.

۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۱۴:۳۴ 59

دیدار دبیرکل مجمع تقریب و رئیس مجلس ملی ادیان عراق شیخ دکتر یوسف الناصری

دیدار دبیرکل مجمع تقریب و رئیس مجلس ملی ادیان عراق شیخ دکتر یوسف الناصری

۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۱۴:۳۴ 61

دیدار دبیرکل مجمع تقریب و شیخ علی العلاق نماینده سابق پارلمان عراق و رئیس مجمع وحدت

دیدار دبیرکل مجمع تقریب و شیخ علی العلاق نماینده سابق پارلمان عراق و رئیس مجمع وحدت

۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۱۲:۳۴ 68

دیدار دبیرکل مجمع تقریب با آیت الله سید محمد حیدری در عراق

دیدار دبیرکل مجمع تقریب با آیت الله سید محمد حیدری در عراق

۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۱۲:۳۴ 58

دیدار دبیرکل مجمع تقریب با نوری مالکی نخست وزیر سابق و دبیرکل حزب الدعوه عراق

دیدار دبیرکل مجمع تقریب با نوری مالکی نخست وزیر سابق و دبیرکل حزب الدعوه عراق

۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۱۲:۳۴ 68

دیدار دبیرکل مجمع تقریب با سیدعمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق

دیدار دبیرکل مجمع تقریب با سیدعمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق

۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۱۲:۳۴ 67

دومین گردهمایی سالانه اعضای مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در عراق

دومین گردهمایی سالانه اعضای مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در عراق

۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۱۱:۳۴ 54

دیدار دبیرکل مجمع تقریب با سید عبدالقادر آلوسی رئیس جمعیت علمای پیوند محمدی عراق

دیدار دبیرکل مجمع تقریب با سید عبدالقادر آلوسی رئیس جمعیت علمای پیوند محمدی عراق

۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۱۱:۳۴ 56

دیدار دبیر کل مجمع تقریب با شیخ همام حمودی رئیس مجلس اعلای عراق

دیدار دبیر کل مجمع تقریب با شیخ همام حمودی رئیس مجلس اعلای عراق

۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ۱۱:۳۴ 69

دیدار دبیرکل مجمع تقریب با رئیس دیوان وقف سنی عراق سعد حمید کمبش

دیدار دبیرکل مجمع تقریب با رئیس دیوان وقف سنی عراق سعد حمید کمبش

۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۱۴:۳۴ 86

بازدید دبیرکل مجمع تقریب از مرکز فرهنگی ایران در بغداد

بازدید دبیرکل مجمع تقریب از مرکز فرهنگی ایران در بغداد

۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۰۹:۳۴ 82

بازدید دبیرکل مجمع تقریب از مسجد ام الطبول در شهر بغداد

بازدید دبیرکل مجمع تقریب از مسجد ام الطبول در شهر بغداد

۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۰۹:۳۴ 75

دیدار دبیرکل مجمع تقریب با آیت الله خالصی از مراجع تقلید در کشور عراق

دیدار دبیرکل مجمع تقریب با آیت الله خالصی از مراجع تقلید در کشور عراق

۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۰۹:۳۴ 69

دیدار دبیرکل مجمع تقریب با آقای مسجدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق

دیدار دبیرکل مجمع تقریب با آقای مسجدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق