بیستمین جلسه ستاد اجرایی سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۰۸:۴۰ 158

بیستمین جلسه ستاد اجرایی سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

بیستمین جلسه ستاد اجرایی سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی