هجدهمین جلسه ستاد اجرایی سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ۰۹:۴۰ 188

هجدهمین جلسه ستاد اجرایی سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

هجدهمین جلسه ستاد اجرایی سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی