دوازدهمین جلسه ستاد اجرایی سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ۱۳:۳۹ 165

دوازدهمین جلسه ستاد اجرایی سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

دوازدهمین جلسه ستاد اجرایی سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی