یازدهمین جلسه ستاد اجرایی سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۱۱:۳۹ 154

یازدهمین جلسه ستاد اجرایی سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

یازدهمین جلسه ستاد اجرایی سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی