جلسه هیئت علمی همایش بزرگداشت آیت الله تسخیری
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ ۰۸:۳۷ 437

جلسه هیئت علمی همایش بزرگداشت آیت الله تسخیری

جلسه هیئت علمی همایش بزرگداشت آیت الله تسخیری با حضور دکتر شهریاری دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی