نشست شورای معاونین مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ ۰۹:۳۶ 434

نشست شورای معاونین مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

نشست شورای معاونین مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی روز یکشنبه 7 تیر 1400 با حضور دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی دکتر شهریاری