نشست شورای معاونین مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۱۴:۳۶ 515

نشست شورای معاونین مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

نشست شورای معاونین مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی روز یکشنبه 23 خرداد 1400 با حضور دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی دکتر شهریاری.