جلسه شوراي معاونين مجمع تقريب مذاهب اسلامی
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ۰۹:۳۵ 572

جلسه شوراي معاونين مجمع تقريب مذاهب اسلامی

جلسه شوراي معاونين مجمع تقريب مذاهب اسلامی صبح روز يكشنبه 26 ارديبهشت 1400 با حضور دبیرکل و معاونین مجمع برگزار شد و در انتهای جلسه هم از سایت رسمی مجمع تقریب مذاهب اسلامی رونمایی بعمل آمد.