مراسم افتتاحیه سی و چهارمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۱۲:۴۰ 805

مراسم افتتاحیه سی و چهارمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

مراسم افتتاحیه سی و چهارمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی