جلسه شورای معاونین مجمع تقریب مذاهب اسلامی

جلسه شورای معاونین مجمع تقریب مذاهب اسلامی
جلسه شورای معاونین مجمع تقریب مذاهب اسلامی صبح روز يكشنبه 13 مهرماه 1399 با حضور دبیرکل مجمع تقریب و معاونین برگزار گردید و در انتهای مراسم از زحمات معاون امور اجرایی سابق، جناب آقای دکتر دلبری تکریم و تشکر بعمل آمد.