مراسم ترحیم دبیرکل اتحادیه جهانی زنان مسلمان

مراسم ترحیم دبیرکل اتحادیه جهانی زنان مسلمان
مراسم ترحیم دبیرکل اتحادیه جهانی زنان مسلمان مرحومه خانم دکتر طوبا کرمانی پیش از ظهر روز شنبه 29 شهریور 1399 با حضور مسئول دفتر مقام معظم رهبری آیت الله گلپایگانی و مقامات کشوری در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.