وبینار بزرگداشت شهید مولوی محمد ایاز نیازی

وبینار بزرگداشت شهید مولوی محمد ایاز نیازی
وبینار"شهید مولوی محمد ایاز نیازی؛ منادی وحدت" از شخصیتهای کم نظیر تقریبی و علمی افغانستان با مشارکت دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و جمعی از علمای ایران و افغانستان برگزار شد.