جلسه هماهنگی وبینار بزرگداشت شهید مولوی ایاز نیازی با حضور دبير كل مجمع تقريب

جلسه هماهنگی وبینار بزرگداشت شهید مولوی ایاز نیازی با حضور دبير كل مجمع تقريب
جلسه هماهنگی وبینار بزرگداشت شهید مولوی ایاز نیازی منادی وحدت با حضور دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی روز دوشنبه 30 تیرماه 1399 برگزار شد.