پیام وحدت

نویسنده :

محمّد سعید معزالدین

گروه :

كتاب ها

تاریخ انتشار :

2021 م | ۱۳۹۹ هـ.ش

تعداد بازدیدکنندگان :

405

توضیحات :

پیام وحدت
مصاحبه هاي دبیر کل
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
(استاد محمّد واعظ زادة خراسانی)

تنظیم: محمّد سعید معزالدین
چاپ اول / 1373 ش / 5000 نسخه
وزیري / 307 ص / شومیز
قیمت: 7000 ریال

اين کتاب، مجموعه گفت وگوهاي دبير کل وقت مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، استاد محمّد واعظ زادة خراساني دربارة وحدت اسلامي، تقريب مذاهب اسلامي و مجمع ياد شده و اهداف، فعاليت­ها و عملکرد آن با نشريات و مجلاتي چون حوزه، کيهان العربي، تهران تايمز، الميسرة (سودان)، العالم، تقريب، قدس، نيز بخش برون­مرزي صداي جمهوري اسلامي ايران و دکتر کليم صديقي (رئيس مؤسسة اسلامي لندن و عضو شوراي عالي مجمع تقريب) به زبان­هاي فارسي، عربي و انگليسي است.

در اين گفت وگوها، دربارة وحدت اسلامي و تقريب مذاهب و تفاوت آنها، سابقة تاريخي آنها، تاريخچة مر کز دارالتقريب بين المذاهب الاسلاميه قاهره و پايه­گذاران و همکاران آن، حدود اختلاف و اشتراک مذاهب اسلامي، ديدگاه هاي رهبران و طرفداران وحدت اسلامي در قرن اخير نظير امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري بحث شده است. همچنين سياست­هاي حاکم بر کشورهاي اسلامي، جنگ هشت سالة عراق با جمهوري اسلامي ايران، جنگ خليج فارس ، موضع مجمع در خصوص سلمان رشدي و کتاب موهن آيات شيطاني از جمله محورهاي ديگر اين گفت وگوهاست. گفتني است برخي از اين گفت وگوها به زبان عربي و انگليسي بوده که به قلم سيد جلال ميرآقايي ترجمه و ويرايش شده است.