اخوت و برادری در اسلام

نویسنده :

سید عبداللطیف سجادي

گروه :

كتاب ها

تاریخ انتشار :

2021 م | ۱۳۹۹ هـ.ش

تعداد بازدیدکنندگان :

417

توضیحات :

اخوت و برادري در اسلام
(به ضمیمۀ دیدگاه 154 دانشمند دربارة مذاهب اسلامی)


نویسنده: سید عبداللطیف سجادي،
2000 نسخه / رقعی 184 ص/ / چاپ اول / 1386
شومیز / قیمت: 7000 ریال

يكي از تعاليم و شعارهاي اساسي و ريشه¬دار اسلامي، «اخوت» میان مسلمانان است. متأسفانه امروزه پديدة شوم و خطرناكي كه زمينة انحطاط جوامع اسلامي را فراهم كرده، نفا ق، اختلاف و جدايي توده¬ها از يك¬ديگر است. علماي اسلامي نيز با توجه به آموزه¬هاي اسلام، به خصوص قرآن كريم و سيرة رسول اكرم (صلي الله عليه وآله) به تقويت روحية برادري ميان مسلمانان مي¬پردازند.
نوشتار حاضر در شش فصل و يك خاتمه، «اخوت اسلامي» و «برادری میان مسلمانان» را به عنوان تنها راه نجات از فتنه¬ها، آشوب¬ها، نزاع¬ها و اختلافات پيشنهاد نموده و تأكيد مي¬كند كه هماهنگي¬هاي نژادي، قبيله¬اي، سياسي، جغرافيايي و جز اين¬ها كارساز نيست و حتي «وحدت ملی» به معنای سیاسی آن نيز راه كار اساسي نخواهد بود؛ مگر آن كه بر محور عقيدة مشترك استوار گردد. تنها راه كار اصولي، «وحدت ملی» یا به معنای واقعی، «اخوت اسلامی» است.
مهم ترين عناوين و موضوعات فصول شش¬گانة كتاب عبارت است از: پيشينة تاريخ اخوت اسلامي؛ اخوت اسلامي در روايات؛ مساوات در اسلام؛ انواع اختلاف؛ ضرورت و اهميت اخوت اسلامي؛ ضرورت برادري؛ ضرورت پيوستگي صفوف؛ بقاي ملت و ضرورت وحدت؛ حقوق بشر يا حقوق برادري؛ حقوق برادر مؤمن بر برادرش؛ تخريب مسجد نفاق؛ اهداف بناي مسجد ضرار؛ مباني اخوت اسلامي؛ روش رسول خد ا (صلي الله عليه وآله ) در برخورد قبيله¬گرايي؛ مهم ترين پيوند، پيوند مكتبي؛ پيمان برادري؛ ويژگي¬هاي عقد برادري؛ شناخت راه¬هاي اخوت؛ موانع تحكيم؛ موانع بيروني؛ فتنه از ديدگاه علي (عليه السلام)؛ مو انع دروني تحكيم اخوت اسلامي؛ راه-كارهاي مهم اخوت اسلامي؛ مسئوليت¬هاي اجتماعي؛ احترام مسلمان برترين حرمتها؛ انس و الفت مسلمانان؛ اصلاح ذات البين در روايات؛ احياي مباني اخلاق و آداب اسلامي؛ پيوند برادري؛ اخوت اسلامي، ماية آسايش و امنيت؛ پيش¬بيني رسول اكرم (صلي الله عليه وآله) از تفر قة امت؛ تشويق به فوايد اخوت اسلامي؛ تشكيل ملت واحده يا امت اسلامي؛ وظايف دانشمندان مسلمان.
همچنين نويسنده در پايان كتاب، ديدگاه ١٥٤ دانشمند اسلامي را دربارة مذاهب اسلامي و اخوت ميان مسلمانان بيان مي¬كند. برخي از اين دانشمندان عبارت¬اند از: شيخ محمود شلتوت؛ دكتر محمد فحّام؛ شيخ عبدالحليم محمود؛ استاد عفيف عبد الفتاح طباره؛ شيخ محمد غزالي؛ شيخ عبدالوهاب عبداللطيف؛ دكتر نصر فريد واصل؛ ميرزا خليل كمره¬اي؛ شيخ محمدجواد مغنيه.