معرفی کتاب تقریبی |کتاب: سید جمال الدین حسینی پرچم دار اتحاد و تقریب
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ۱۲:۰۶ 263

معرفی کتاب تقریبی |کتاب: سید جمال الدین حسینی پرچم دار اتحاد و تقریب

به گزارش خبرنگار حوزه فرهنگ و هنر خبرگزاری تقریب، کتاب «سید جمال الدین حسینی؛ پرچم دار اتحاد و تقریب» به نویسندگی «محمدجواد صاحبی» در 192 صفحه به چاپ رسیده است.

کتاب حاضر نهمين اثر از مجموعه «طلايه داران تقريب» می‌باشد که مرکز تحقيقات علمی معاونت فرهنگي مجمع جهانی تقريب مذاهب اسلامي آن را منتشر کرده است.

اين کتاب تلاش دارد سيد جمال الدين حسينی اسدآبادی را به عنوان يکي از شخصيت های اصلی عرصه تقريب معرفی نمايد.

اين گونه معرفي ها از آن جهت حائز اهميت است که انديشه تقريبی، خود يک جنبش اصلاحی و تحول طلب است و جنبش هايی از اين دست که بخواهند راه خود را پويا ادامه دهند، بايد بيش از هرچيز به تاريخ طلايه داران تقريب و شناسايی انديشه‌های پيشتاز و تجربه های به جای مانده از آنها توجه داشته باشند.

اين کتاب شامل مقدمه و شش فصل به قرار زير است: فصل اول؛ طلايه دار نهضت اصلاحي: اهل دارالسلام - سرچشمه های معرفي او وسعت مشرب – مهاجرت و مسافرت – اخلاق علمي و نظری سيد جمال الدين.

فصل دوم؛ طلايه دار نهضت علمي و فرهنگي : به سوی نهضت علمی در مسلمانان – تقويت روح علمی در مسلمانان – احيا و اصلاح علوم دينی.

فصل سوم؛ طلايه دار نهضت ادبی و هنری : نهضت ادبی و هنری – در عرصه مطبوعات – معرفی اسلام – پاسخ به شبهات.

فصل چهارم؛ طلايه دار نهضت سياسي : آشنايی با سياستهای جهانی – حزب و تشکيلات – حمايت از نهضت های اسلامی.

فصل پنجم؛ طلايه دار نهضت نوانديشی دينی: اسدآبادی و نوانديشی دينی.

فصل ششم؛ طلايه دار نهضت اتحاد اسلامی : آغازگر طرح اتحاد اسلامی در عصر جديد – به سوی طرحهای عملي برای اتحاد اسلامی – فرجام و پيام.

پايان بخش کتاب، فهرست منابع مي‌باشد.