معرفی کتاب تقریبی |کتاب "الصلاة" في الاحاديث المشترکة بين السنة والشيعة
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ ۱۲:۱۹ 286

معرفی کتاب تقریبی |کتاب "الصلاة" في الاحاديث المشترکة بين السنة والشيعة

به گزارش حوزه فرهنگ و هنر خبرگزاری تقریب، «الصلاة؛ في الاحاديث المشترکة بين السنة والشيعة» به نویسندگی «حسن پارسا» در 640 صفحه به چاپ رسیده است.

مؤلف در مقدمه به دلایل وجوب نماز در اسلام و شرايع پيشين مي پردازد؛ کتاب داراي پنج فصل است.

فصل اول داراي ده باب است كه به ترتيب عبارت اند از : 1- تاريخ وجوب نماز و تعداد رکعات در اسلام  و قبل از اسلام؛ 2-  تشويق و ترغيب بر انجام نماز و مذمت تارکين نماز؛ 3-  فضيلت های نماز بر ساير اعمال و عبادات چون حج و صوم و جهاد ... ؛ 4-  اهميت موضوع  نماز و توجه به آن؛ 5- اوصاف و ويژگی های نماز در اسلام؛ 6-  تشبيهاتی که از نماز در روايات اسلامی شده است چون تشبيه نماز به چشمه آب گرم، ترازو و نردبان و غيره ؛7- آثار مادی و معنوی نماز در دنيا و آخرت؛ 8- موانع پذيرش نماز در درگاه الهی؛ 9- آداب و مستحبات نماز؛ 10-مقدمات نماز.

در فصل دوم، نویسنده به احاديث و رواياتي که در منابع شيعه و سني براي نماز اول وقت وارد شده است پرداخته و به تشويق مسلمانان به اقامه نماز اول وقت می پردازد.

فصل سوم به لباس نمازگزار و فصل چهارم که دارای شش مبحث است به مکان نمازگزار و به مسائلی چون نماز در مسجد و استحباب آن، احکام بناء مسجد و ويژگي هاي آن و راه رفتن در مسجد و آداب ورود و خروج از آن و ساير مسائل مانند نظافت آن می پردازد و فصل پنجم را به نماز در غير مسجد اختصاص داده است.

در پايان کتاب نيز بخش جداگانه ای را به قبله و کعبه اختصاص داده است.