سفیر یمن با دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی دیدار کرد

سفیر یمن با دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی دیدار کرد

به گزارش حوزه اندیشه خبرگزاری تقریب، در این دیدار دو طرف ضمن تأکید بر ضرورت گسترش وحدت در جهان اسلام، خواستار جلوگیری از گسترش تنش های قومی و مذهبی در منطقه شدند.

همچنین سفیر یمن در این دیدار بر توسعه همکاری با مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در زمینه ایجاد همگرایی در منطقه به ویژه در جمهوری یمن تأکید کرد.