رئیس اتحادیه جهانی زنان مسلمان: بزرگداشت روز قدس باید ماندنی باشد | برگزاری کنفرانس مجازی حمایت از فلسطین از سوی اتحادیه زنان مسلمان در روز قدس

رئیس اتحادیه جهانی زنان مسلمان: بزرگداشت روز قدس باید ماندنی باشد | برگزاری کنفرانس مجازی حمایت از فلسطین از سوی اتحادیه زنان مسلمان در روز قدس

طوبی کرمانی رئیس اتحادیه جهانی زنان مسلمان در گفتگو با خبرنگار حوزه اندیشه خبرگزاری تقریب، پیرامون اهمیت بزرگداشت روز قدس،ضمن تأکید بر اهمیت این روز بزرگ گفت:نحوه بزرگداشت این روز باید به گونه ای باشد که آثاری ماندنی، نتیجه گرفتنی و بین المللی داشته باشد.

وی ادامه داد:اگر امکان اتخاذ نمادی جامع و مانع غیر از مسأله قدس شریف که مورد وفاق نه فقط مسلمانان بلکه مورد توجه و هدف فعالیت اکثر آزادی خواهان جهان است، وجود داشت، به یقین امام خمینی(ره) و حضرت آیت الله خامنه ای آن را لحاظ می کردند؛ چرا که قدس شریف از حیث اعتقادی، قبله اول مسلمانان جهان است و از جهت انسانی سرزمین اشغال شده انسانهای آواره ای است که از سوی سلطه گران با اهداف زشت سلطه جویی در منطقه اعمال شده و ثروت آنها به یغما رفته است و از نگاه سیاسی، وتوهای مکرر کشورهای سلطه گر و غارتگر چون آمریکا، مسلمانان و آزادگان جهان را عصبی کرده و به بن بست کشیده است؛ به همین دلیل به دنبال یک نقطه اتصال برای حرکتی قاطع هستند.

رئیس اتحادیه جهانی زنان مسلمان در خصوص نقش امام خمینی (ره) پیرامون احیای مسأله فلسطین و قدس گفت:جهان بینی وسیع اسلامی، استراتژی صحیح انسانی و فهم دقیق شرایط زمان از سوی امام خمینی(ره) که «من أصبح و لم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم» اقتضای قطعی، عقلی و سیاسی برای احیای مسأله فلسطین و اعلام «روز ویژه قدس» برای فراخوان اندیشه ها و دغدغه های مسلمانان و آزادی خواهان و انسجام حرکتهای خودجوش آنها، نقش امام در احیای مسئله قدس را به خوبی به تصویر می کشد.

کرمانی در خصوص برنامه های این اتحادیه برای روز قدس با توجه به شرایط خاص امسال، گفت: اتحادیه جهانی زنان مسلمان با مشارکت دیگر نهادهای غیر دولتی حقوق بشری جهان، کمپین آزادی خبرنگاران فلسطینی زندانی در فلسطین اشغالی ترتیب داده است تا حرکت بین المللی برای رساندن مظلومیت قدس شریف و صاحبان واقعی آن باشد.

وی ادامه داد:این اتحادیه همچنین با ارسال مقاله و شرکت در جلسه مجازی «مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها» که با شرکت اعضای وابسته و پیوسته مجمع مذکور برای احقاق حق مسلم فلسطینی ها و اعلام برائت و انزجار از صهیونیستهای غاصب و استبکار جهانی و بیان مظالم هدفمند آنها برگزار می شود، مشارکت نموده است.

کرمانی افزود:اتحادیه جهانی زنان مسلمان، با همکاری اعضای اتحادیه- جمعیت نساء من اجل القدس- در لبنان، کنفرانس مجازی حمایت از فلسطین در روز جهانی قدس را برگزار می نماید.