خداوند منشأ حاکمیت است

خداوند منشأ حاکمیت است
خداوند منشأ حاکمیت است

به گزارش خبرگزاری تقریب (تنا)، آیت الله محسن اراکی دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی عصر روز سه شنبه در نشست تخصصی نظام سازی اسلامی و فقه حکومتی در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به تعریف کلمه ولایت، اظهار داشت: ولایت همان حکومت داری و مدیریت سیاسی جامعه است و چیزی فراتر از آن نیست و در فقه و منابع دینی اسلام نیز وقتی گفته می شود ولایت منظور همان حکومت داری است که لازمه اش تصرف در اموال و انفس است .

وی افزود: ولی یعنی کسی که عهده دار مصالح فرد است و ولایت یعنی مدیریت یک مجموعه یا افراد در راستای تأمین مصالح آن. اما می بینیم که متأسفانه در زمینه تعریف ولایت تحریف های زیادی می شود که همه آنها نادرست است.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب گفت: در همه حکومت ها، تصرف در اموال و انفس وجود دارد پس تصرفی که در اموال و انفس در ولایت گفته می شود هیچ فرقی با سایر حکومت ها ندارد مثلا همه حکومت ها این اختیار را دارند که از مردم مالیات دریافت کنند و یا اینکه مردم را برای جنگ و دفاع بسیج کنند.

وی افزود: حکومت داری یعنی سازماندهی جامعه در راستای مصالح جامعه بر مبنای قدرت. بنابراین هر جا که جامعه ای وجود دارد نیاز به حکومت دارد این حکومت همان ولایت است و ولایت مخصوص حکومت دینی نیست بلکه حکومت و ولایت در همه جوامع وجود دارند.

آیت الله اراکی در ادامه با اشاره به واژه ولایت مطلقه اظهار داشت: ولایت مطلقه یعنی همه اختیارات جامعه. این به معنی دیکتاتوری نیست بلکه به این معنی است که شما در جامعه یک قدرتی داشته باشید که همه اختیارات حکومتی را در اختیار داشته باشد و ولایت مطلقه یعنی جامعه ای که دارای یک قدرت واحد است و دارای چندین قدرت نیست زیرا اگر جامعه ای دارای چند قدرت باشد آن جامعه دچار هرج و مرج می شود.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب در ادامه این نشست تخصصی به تفسیر کلمه فقیه پرداخت و گفت: اولا فقیه کسی است که آشنایی کامل به روش های حکومت داری دارد و مسلط به فقه حکومتی است و در فقه حکومت داری مجتهد است و دوم اینکه عادل است یعنی در عمل به جایی رسیده باشد که ملکه عدالت است و حالت عدالت در وی چنان رسوخ کرده است که از وی عمل خلاف سر نزده باشد. بنابراین کسی که آشنا به عدل و پایبند به عدل است این فرد فقیه عادل است. اگر این تئوری در هر مکتبی غیر از اسلام هم مطرح شود تئوری برتری است.

آیت الله اراکی با اشاره به اینکه منبع نخستین مشروعیت در حاکمیت خدا است اظهار داشت: چون خداوند آفریننده است و هر کس که آفریننده باشد در آفریده خود حق دخل و تصرف دارد، بنابراین خدا حق حاکمیت دارد چون آفریننده همه است. حاکم منسوب باید از سوی خدا باشد و جز این نباید باشد زیرا کسی غیر از خدا حق فرمان ندارد حق فرمان منحصرا در اختیار خداست و کسی غیر از خدا نمی تواند چنین حقی داشته باشد و بر اساس نظریه دینی همه تحت قانون هستند و هیچ کس فوق قانون نیست و حتی رسول اکرم (ص) هم مجری فرمان الهی است که حکومت را در میان مردم مدیریت کند.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب در پایان تأکید کرد: ولایت فقیه مبتنی بر یک استدلال است و ولایت باید در دست یک عالم به عدل و عالم به حق باشد.