جعفری: روی آوری به فضای مجازی فرصتی که از تهدید کرونا نصیب جوامع اسلامی شد
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۱۲:۰۴ 357

جعفری: روی آوری به فضای مجازی فرصتی که از تهدید کرونا نصیب جوامع اسلامی شد

به گزارش ستاد خبری سی و چهارمین کنفرانس وحدت اسلامی، معصومه جعفری در وبینار ظرفیت‌های راهبردی جهان اسلام در مواجهه با بلایا و مصائب که به صورت اینترنتی و به همت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به مناسبت هفته وحدت برگزار شد، اظهار کرد: موضوعی که الان کل دنیا و جوامع اسامی را در بر گرفته تهدیدها و فرصت‌هایی است که فضای مجازی در عصر کرونا برای جوامع اسلامی ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه پیامبر(ص) و اصحاب ایشان همواره از تهدیدها فرصت می‌ساختند، افزود: همه اهل بیت(ع) از هر فرصتی برای تبلیغ معارف اسلام استفاده کردند بنابراین ما نیز می‌توانیم در ایام کرونا که با گسترش فضای مجازی فرصت‌های آموزشی زیادی پیش آمده و جوامع اسلامی توجهی به آن نداشته اند برای تبلیغ اسلام و معارف آن استفاده کنیم.
مدیر حوزه علمیه خواهران الزهرا(س) با اشاره به اهمیت و ضرورت ارتقاء سواد رسانه ای و ارتباط جوامع اسلامی، گفت: هوشمندی در فضای مجازی باعث تبدیل شدن تهدیدهای کرونا به فرصتی برای جوامع اسلامی است تا دانشمندان و علمای مسلمان با ارتقای سواد فضای مجازی نهایت بهره را از این فرصت ببرند.
وی با بیان اینکه جریان‌های ضددینی و تفرقه آمیز از سوی دشمنان به شیوه خاصی طراحی شده و سعی می‌کنند دوگانگی و تناقض علم و دین را در کرونا برجسته کنند، ابراز کرد: استفاده کثیر از فضای مجازی اگر به صورت بصیرت افزا باشد، می‌تواند نمونه مؤثری در آگاهی بخشی مسلمانان نسبت به تبار شناسی جریان های سیاسی در فضای مجازی باشد.
جعفری گفت: استفاده از فضای مجازی می تواند موجب تألیف قلوب و اتحاد جهان اسلام و فرصت مناسبی برای به اشتراک گذاری تجربه های علمی تربیتی و دینی در جهان اسلام باشد و موجب تسهیل در انجام ارتباطات فردی و جمعی در حوزه های اجتماعی شود.
وی با بیان اینکه نباید در مواجهه با ابرازهای نوین ارتباطی موضع تدافعی داشته باشیم، افزود: ما باید خود را مجهز به این ابزار کنیم. با قاعده مندی و نظارت مؤثر علما و نخبگان فرهنگی از این فضا مانند فضای حقیقی محافظت کنیم و به جای فرار و حذف صورت مسأله باید به دنبال شناخت و استفاده از فضای مجازی در راستای مقاصد اسلامی بود.