امام مسجد شهر کوتونوی بنین در گفتگو با تقریب: تامین منافع کشورهای اسلامی در گروی اتحاد است

امام مسجد شهر کوتونوی بنین در گفتگو با تقریب: تامین منافع کشورهای اسلامی در گروی اتحاد است

لوال فافانا امام مسجد شهر کوتونو در کشور آفریقایی بنین در گفتگو با خبرنگار تقریب به اهمیت همگرایی اسلامی اشاره کرده که ماحصل این گفتگو در ادامه آمده است:


در شرایطی که در اسلام بر لزوم وحدت و همگرائی مسلمانان تاکید فراوانی شده است، تلاش دشمنان اسلام برای ایجاد تفرقه در میان جوامع اسلامی منطقه خاورمیانه افزایش یافته که نمونه آن در توافقات اخیر میان امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی دیده می شود. این در حالی است که رژیم صهیونیستی با رهبری آمریکا به دنبال برقراری روابط عادی با همه کشورهای منطقه است و تلاش خواهد کرد که کشورهای دیگری را نیز وارد این پروسه کند. در واقع این رژیم می خواهد از طریق توافق عادی‌سازی با امارات و بحرین به منطقه نفوذ ‌کند و و کنترل آن را به دست گیرد.

این تغییر و تحولات در منطقه باعث می شود تا اهمیت پرهیز از اختلاف و تفرقه میان کشورهای مسلمان بیشتر از همیشه باشد. اگر کشورها بتوانند در این وضعیت پرآشوب در یک جبهه منطقه ای قرار بگیرند و حتی کشورهایی را که با اسرائیل به سازش رسیده اند، وادار به عقب نشینی کنند، خواهند توانست منافع خود را به نحوی مطلوب تر تامین کرده و ضعف ها و کاستی های خود را برطرف کنند.

در چنین شرایطی رسیدن به خواسته ها و اهداف و منافع ملی هر یک از این کشورها هم راحت تر تامین خواهد شد. این اتحاد و همگرایی کشورهای منطقه همچنین می تواند باعث تقویت موقعیت آنها در نظام بین الملل شده و همین امر سبب شکل گیری جبهه ای از کشورهای قدرتمند در این منطقه از جهان شود.