اساس گرفتاری‌های بشر معاصر، هنر آلوده به هوای نفس است

اساس گرفتاری‌های بشر معاصر، هنر آلوده به هوای نفس است
اساس گرفتاری‌های بشر معاصر، هنر آلوده به هوای نفس است

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به اینکه برخی هنرها آلوده به هوای ‏نفس است، تأکید کرد: اساس همه گرفتاری های بشر معاصر، همین هنر آلوده به هوای ‏نفس است.

به گزارش خبرنگار تقریب(تنا)، آیت الله "محسن اراکی" دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب ‏اسلامی، عصر دوشنبه ۲۳ تیرماه در نشست "زن مسلمان و هنرمتعالی" که به همت ‏اتحادیه جهانی زنان مسلمان در تهران برگزار شد، با اشاره به نام این نشست، خاطرنشان ‏کرد: هنر، عالی ترین جلوه های پروردگار است. زیرا او در آفرینش موجودات، برترین جلوه ‏های هنر را نقش آفرینی کرده است. بنابراین سرچشمه هنر، ذات اقدس الهی است و ‏همه هنرها جلوه ای از هنر اوست.‏

وی با بیان اینکه در قرآن کریم یک قانون کلی برای موجودات صاحب اراده و انتخابگر ارائه ‏شده است، خاطرنشان ساخت: این قانون کلی برای کسانی که می توانند راه خود را ‏انتخاب کنند این است که تنها دو راه برای همه انتخابگران وجود دارد: راه حق و راه هوای ‏نفس. و آنان که راه هوای نفس را در پیش بگیرند از حق دور می شوند.‏

آیت الله اراکی ادامه داد: در همه عرصه ها از جمله عرصه هنر، این دو راه وجود دارد و هنری ‏که بر حق استوار است و هدفش جلوه گر ساختن حق و حمایت از حقیقت است، می تواند ‏به پیش برود. اما هنری که آلوده به هوای نفس است، می تواند اساس همه گرفتاری های ‏بشر معاصر باشد.‏

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به شرایط رقت بار امروز غزه، اظهار ‏داشت: امروز در غزه، هنر هنرمندان غیرمتعهد، کودکان را به خاک و خون می کشد و در ‏عراق سر بی گناهان را از بدن جدا می سازد. بدین سان، هنر می تواند حق را باطل جلوه ‏دهد و ناحق را به نام حق ترویج کند.‏

آیت الله اراکی در پایان ابراز امیدواری کرد گامی که اتحادیه زنان مسلمان برداشت است ‏جنبشی را در راستای تبیین هنر راستین و هنر حق و تشویق هنرمندان راستین آغاز نماید.‏