واکاوي جایگاه انتظار انقلابي و نقش جوانان در ساخت تمدن نوین اسلامي مبتني بر منظومه فکري حضرت آیت الله خامنه‌اي

واکاوي جایگاه انتظار انقلابي و نقش جوانان در ساخت تمدن نوین اسلامي مبتني بر منظومه فکري حضرت آیت الله خامنه‌اي

 

واکاوي جایگاه انتظار انقلابي و نقش جوانان در ساخت تمدن نوین اسلامي مبتني بر منظومه فکري حضرت آیت الله خامنه‌اي

دکتر محمدرضا برزویی[1]

امیرحسین عرب‌پور[2]

چکیده:

بر اساس تعالیم دین مبین اسلام، «تمدن اسلامی» به عنوان هدف جامعه اسلامی نسبت مستقیمی با آرمان مهدویت داشته و بدین معنا، حرکت تمام انبیاء و اولیاء الهی از آدم تا خاتم علیهم السلام مقدمه‌ساز این تمدن خواهد بود. مهدویت پیامی فراگیر و راهکاری نجات بخش برای تمام انسان‌ها در همه گستره‌های جغرافیایی است که می‌تواند از طريق ترسيم يک آيندة دست يافتنی، به مثابة يک «ستارة راهنما»، راهنمای جوامع اسلامی به سوی جامعة کمال يافته و برخوردار از تمدن آرمانی باشد. نقش این تفکر در افق تمدن نوین اسلامی غیر قابل انکار است و می‌توان چنین ادعا کرد که تشكيل حكومت اسلامي و اجرايي كردن دين در حد امكان،‌ جزئي از وظايف منتظران به شمار مي‌آيد. انديشمندان شيعه، انتظار را به دو دسته «انتظار منفعل و مخرب» و «انتظار فعال و سازنده» طبقه بندي مي‌كنند. انتظار منفعل و مخرب انتظاري است كه بيشتر دعوت به صبر، بردباري و عدم دخالت در مسائل سياسي و اجتماعي دارد. در مقابل آن انتظار فعال و سازنده؛ بيشتر دعوت به مقاومت و مبارزه با ظلم و ستم تا دستيابي به حكومت اسلامي دارد تا بتواند در بستر حكومت، منتظران واقعي ظهور منجي را تربيت نمايد. در این بین، انتظار انقلابي و تمدن‌ساز كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران مطرح گرديد، تاسيس تمدن نوين اسلامي را با هدف زمينه‌سازي براي ظهور حضرت ولی عصر(عج) به عنوان هدف خود در نظر گرفته است. این ایده به روشني در گفتار و سيره رهبران انقلاب اسلامي به ویژه حضرت آیت الله خامنه‌ای قابل رصد مي‌باشد. این پژوهش به دنبال تبیین نقش تفکر انتظار انقلابی و نقش ویژه جوانان در ساخت تمدن نوین اسلامی مبتنی بر منظومه فکری حضرت آیت الله خامنه‌ای است. روش تحقیق این مقاله توصیفی-تحلیلی بوده و با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه‌ای سعی می‌کند به واکاوی موضوع  پرداخته و در پایان برای بهره‌گیری از این ظرفیت، پیشنهاداتی ارائه دهد.

کلید واژه ها: تمدن نوین اسلامی، انتظار، حکومت جهانی موعود، مهدویت، جوانان، مقاومت.

 

[1]- استادیار و عضو گروه فرهنگ و تمدن دانشگاه امام صادق علیه السلام

[2]- دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی دانشگاه امام صادق  علیه السلام