مساله فلسطین، مبانی و راهبرد (فقه المقاومه) و نقش زنان درتحقق آن

مساله فلسطین، مبانی و راهبرد (فقه المقاومه) و نقش زنان درتحقق آن

 

مساله فلسطین، مبانی و راهبرد (فقه المقاومه) و نقش زنان درتحقق آن

عزت السادات میرخانی[1]

چکیده:

مساله اشغال فلسطین در قلب دنیای اسلام بایک طراحی ازپیش تعیین شده از سوی سران سلطه و دنیای صهیونیسم بین الملل نه تنها ایجاد یک نقطه ناامن و تعدی آشکار علیه تمامیت جهان اسلام بود، بلکه خاستگاهی علیه وحدت در جهان اسلام و ممانعت از ایجاد وحدت و همگرایی بین دول اسلامی بود، که به تعبیر قران کریم یکبار دیگر   دست خباثت« ِانّ اَشَدّالنّاسِ عِداوَهً لِلذینَ آمنُوا الیَهود» ازآستین سلطه گران غاصب بدر آمد و مصداقی بر« لا تَزال ُتطّلعُ عَلی خائِنَهٍ مِنهُم» گردید و حقیقت کلام الهی را بر« ثُمُّ قَسَت قُلُوبُهُم فَهِیَ کَالحِجارَه اَو اَشَّدُقَسوَهً»دیگر بار آشکار نمود.    این رخداد تلخ از آن جهت اتفاق افتاد که هر زمان که اهل ایمان به سستی و غفلت گرایید در همان لحظه دشمن پا فرا گذارد و پیروزی جبهه حق به تاخیر افتاد. اما نقطه پاگرفتن و استرداد حق، مقاومت و پایداری براهداف حق است که در این صورت حقیقت «اِنّ الباطلَ کانَ زَهُوقاً» و «اُخری تُحِبُونَها نَصر ٌمِنَ اللهِ وَفَتحٌ قَریب و بشرالمومنین»تحقق میابد. در اینجاست که دست اراده لایزال الهی از آستین وحدت و قدرت جمعی مردان و زنان مومن و موحد بیرون میآید و سرود «جاءَ الحقُ وَ زَهَقَ الباطِل» بار دیگر حتی به رغم قلت ابزار و افراد در عین عزت و نصرت پدیدار می گردد.

  در این نوشتار تلاش برترسیم مبانی و تحلیل راهبردهای «فقه المقاومه» درمنابع اسلامی و تجمیع نقاط وحدت و اشتراک در موضوع مذکور میان اندیشمندان روشنگر راه امت اسلامی، معنا شناسی روح مقاومت در بطن و متن آموزه های این دین قویم و امت اقوم و پایدار با محوریت مساله آزادی فلسطین و نقش زنان در تحقق این امر خطیر براساس آموزه های اسلام عزیز در این مسیر است. 

 کلید واژه ها: امّت واحده، آزادی فلسطین، اصول و قواعدااسلامی، فقه المقاومه،نقش زنان، الگوی راهبردی

[1]- عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت. استاد فقه و مبانی حقوق در حوزه های علمیه خواهران.