شرکت دبیر کل مجمع حجت الاسلام والمسلمین دکتر شهریاری در جلسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۱۱:۳۹ 243

شرکت دبیر کل مجمع حجت الاسلام والمسلمین دکتر شهریاری در جلسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

شرکت دبیر کل مجمع حجت الاسلام والمسلمین دکتر شهریاری در جلسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم