ديدار حجت الاسلام والمسلمین دکتر شهریاری با حجت الاسلام والمسلمین قبانچی امام جمعه نجف اشرف و سيد فادي السيد از لبنان و رئيس مركز امه الواحده
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ۱۲:۳۶ 550

ديدار حجت الاسلام والمسلمین دکتر شهریاری با حجت الاسلام والمسلمین قبانچی امام جمعه نجف اشرف و سيد فادي السيد از لبنان و رئيس مركز امه الواحده

ديدار حجت الاسلام والمسلمین دکتر شهریاری با حجت الاسلام والمسلمین قبانچی امام جمعه نجف اشرف و سيد فادي السيد از لبنان و رئيس مركز امه الواحده