دومین جلسه هیئت علمی سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۱۴:۳۵ 625

دومین جلسه هیئت علمی سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

دومین جلسه هیئت علمی سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی - شنبه 8 خردادماه 1400