نشست شورای معاونین مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ۱۳:۳۵ 612

نشست شورای معاونین مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

نشست شورای معاونین مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی روز یکشنبه 2 خرداد 1400 با حضور دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی دکتر شهریاری.